הדרך חזרה ממחוז שאין בו חפץ

בבגוד באדם דרכו - מארבע רוחות העולם רגליו יוליכוהו שולל - אל מחוז אין בו חפץ מערה יער - אטום. שחללו - בלוי שעיגולו - חתום. שעפרו - קלוי. שאין בו אבן על אבן שאין בו ענף לקושש. שאין בו פחמי כירים. אין בו לחם. אין אש אין מים. שבו יש מלוא חופנים רק אפר. … המשך לקרוא הדרך חזרה ממחוז שאין בו חפץ